ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 เปิดดู 35 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติด้านพัสดุและการเงินให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567