ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2567 เปิดดู 45 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมกิจกรรม Thai SME-GP Road Show การเสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ภายใต้โครงการสนับสนุน MSME ด้วย SME-GP ปีงบประมาณ 2567