ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 48 เรื่อง มาตรการในการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมคนจำนวนมาก มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (5 ม.ค. 64) จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โทร. 053-177337