การติดต่อขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขออนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจาก OR CODE หรือ http://1ab.in/LsE สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ โทรศัพท์ 053-204602