วิ่ง ปั่น 2003 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง

         จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวน นักวิ่ง นักปั่น สายบุญ ร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ 2003 ปี พระธาตุดอยตุง พระบรมสารีริกธาตุ พระรากขวัญเบื้องซ้าย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 

1. กำหนดการจัดกิจกรรม

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

-ปล่อยตัวนักวิ่งเทรล เวลา 07.00 น -ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน เวลา 07.30 น

2. กิจกรรมในงาน

2.1 ปั่นจักรยาน ระยะทาง 23 กม.( เส้นทาง ถนนดอยตุงสายใหม่ ) 2.2 วิ่งเทรล ระยะทาง 12 กม.( เส้นทางเดินจาริกแสวงบุญ ) เนื่องด้วย สถานการณ์การป้องกัน และ ควบคุมโรค โควิด-19 จึงขอรับสมัคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะบุคคลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เท่านั้น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 3 .ค่าสมัคร
ค่าสมัคร ฟรี // ไม่มีค่าใช้จ่าย// ผู้จัดกิจกรรม จะเก็บค่าประกันการเข้าร่วมกิจกรรม คนละ 200 บาท และ จะคืนเงินค่าประกันให้เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

4.เงื่อนไข -รับสมัคร นักปั่นจักรยาน จำนวน 300 คน

-อาหารเช้า อาหารกลางวัน และ น้ำดื่ม

-รับสมัครนักวิ่งเทรล จำนวน 500 คน
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ เตรียมฝึกซ้อมร่างกายมาเป็นอย่างดี
-กำหนดเวลา cut – off
     -นักวิ่งเทรล 3 ชั่วโมง 30 นาที
     -นักปั่นจักรยาน 3 ชั่วโมง

5. การบริการที่จะได้รับ

-เหรียญที่ระลึก สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย ตามเวลาที่กำหนด
-โล่รางวัล สำหรับ นักวิ่ง และ นักปั่นจักรยาน อันดับที่ 1-20 ชาย-หญิง

6.สมัครได้ที่ https://www.taodoi.com/event/1143 ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 จนครบจำนวน