กรมการท่องเที่ยว   ขอเชิญ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม
“สัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว"ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Seminar Online) ผ่านระบบ zoom
 
ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
กำหนดการสัมมนา :
เวลา 10.00-10.30 น.
-กล่าวรายงานโดย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
-พิธีเปิดงาน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
เวลา 10.30-12.00 น.
-การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
เวลา 13.00 - 16.00 น.
-แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่
โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแนวทางบริหารความเสี่ยง
-หลักเกณฑ์เพื่อสร้างความปลอดภัย สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยว โดย ผู้แทนกรมการท่องเที่ยวและผู้แทนพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ
 
ฟรี….ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงแสกน QR Code หรือคลิกที่ลิ้งก์ได้เลย https://forms.gle/GdRVkChVXQkGh3mbA
 
มาร่วมกันเตรียมความพร้อม..เพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
เที่ยวปลอดภัย ห่างไกล Covid19 กับ Safety Zone จากกรมการท่องเที่ยวกันนะคะ
 
#พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย #SafetyZone
#สะดวก #สะอาด #ปลอดภัย #เป็นธรรม
#ห่างไกลโควิด19
#กรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา