สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ ในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่

  1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  2. ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว
  3. ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา
  4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 

 เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://mots.thaijobjob.com หรือ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา http://secretary.mots.go.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ"

 

พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ