ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง Home Lodge ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญที่พักที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยมีอัตราค่าบริการและจัดให้มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร มีจำนวนห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง และรองรับได้ไม่เกิน 20 คน มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 สมัครเข้ารับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1vuQPDg0l6bsDQwkUyWh24GUN3uZ3C3V0/view หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมการท่องเที่ยว  02 - 1413235 E-mail : Tsactourism@gmail.com