โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดรับหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2) สำหรับทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เป็น Smart City

ห้ามพลาด ! สิทธิประโยชน์สุด Exclusive พร้อมโอกาสมากมาย เช่น

- มี Smart City Ambassador ประจำเมือง ช่วยคิด ช่วยทำ ช่วยขับเคลื่อน ตลอดระยะเวลาโครงการ 1 ปี

- ได้เข้าร่วม Boot Camp และกิจกรรมยกระดับพัฒนาทักษะการพัฒนาเมือง จากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำเทคโนโลยีมากมาย

- Site Visit พื้นที่เมืองอัจฉริยะจริง

- ร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

.

คุณสมบัติของหน่วยงานที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ

- หน่วยงานรัฐและเอกชน เจ้าของพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ เช่น เทศบาล อบต สำนักงานจังหวัด นิติบุคคลที่ถือครองพื้นที่ ฯลฯ

- มีผู้นำเห็นความสำคัญและเข้าใจเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยเฉพาะ

- มีความพร้อมจะรับบุคลากรเข้าร่วมงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

- มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตร The Fundamentals of Smart City ของ สศด. (สามารถเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/depa-csco)

 

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ! ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 11 มิถุนายน 2565

หน่วยงานที่สนใจกรอกแบบฟอร์มและส่งเอกสารการออนไลน์ได้ที่: https://forms.gle/GtpmcKDCWsVsp3Zp9

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร: https://bit.ly/เอกสารSmartCityAmbassador2

ข้อมูลเกณฑ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ: https://www.depa.or.th/th/smart-city-plan

Update รายชื่อหน่วยงานได้เข้าร่วมโครงการทาง http://smartcitythailand.or.th