ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ฟรี

กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้ประกอบการ สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ใน หลักสูตร "การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย: ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ครั้งที่ 2" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ทาง QR Code ตั้งแต่วันนี้ -17 ตุลาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 06 1415 0480