ประกาศรายชื่อชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 50 ชุมชน

ประกาศรายชื่อชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 50 ชุมชน

 

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว

 

https://www.dot.go.th/news/inform/detail/5945