ขอเชิญมาแอ่ว ถนนสายวัฒนธรรม ?กาดฮิมน้ำกก?

ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก” จะเปิดในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นครั้งแรก และเปิดทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ บริเวณถนนริมน้ำกก หลังศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ไปจนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนคุณธรรม สินค้าทางการเกษตรของผู้ประกอบการ ชุมชน และการแสดงศิลปะวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย บูรณาการกับจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการ ชุมชน และช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดด้วย

โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วม อาทิ กลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ กลุ่มสุขาวดีผ้าทอไทลื้อบ้านหาดบ้าย ชุมชนเวียงกาหลง (เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง) กลุ่มแกะสลักไม้พื้นบ้านในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ชุดแกะสลักไม้วิถีชีวิตเคลื่อนไหวได้ ชุมชนคุณธรรมกลุ่มแกะสลักไม้ (สล่าคำจันทร์ ยาโน) สินค้างานหัตถศิลป์คัดสรร ของที่ระลึก ของฝากจากเจียงฮาย ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายพัฒนาชุมชน ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT เครือข่ายวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์เชียงรายแบรนด์ เชียงรายแบรนด์พลัส เครือข่ายพาณิชย์ กาดนัดพืชผักผลไม้ เครือข่ายเกษตร Art Market ข่วงศิลปะ การแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรีล้านนา ดนตรีร่วมสมัย ลูกทุ่ง โฟล์คซอง อิ่มอร่อยกับขันโตกริมน้ำกก อาหารพื้นเมือง และอาหารหลากหลายเมนู ฯลฯ