เชิญนักวิ่งขาแรง ร่วมแข่งขัน ฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ สปป.ลาว ชนะเลิศรับรางวัล 400,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

 

 

 

เชิญนักวิ่งขาแรง ร่วมแข่งขัน ฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ สปป.ลาว ชนะเลิศรับรางวัล 400,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 
คณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับบริษัท ดอกงิ้วคำ จำกัด ขอเชิญร่วมการแข่งขันวิ่งฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 ใน วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ (คิงส์โรมัน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการกีฬา และเฉลิมฉลองวันต้านยาเสพติดสากล ครบรอบ 36 ปี 
 
การแข่งขันวิ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
Half marathon  ระยะทาง 21.1 กม.  
รางวัลชนะเลิศ 400,000 บาท ถ้วยรางวัลและเหรียญทอง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   300,000 บาท ถ้วยรางวัลและเหรียญเงิน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   200,000 บาท ถ้วยรางวัลและเหรียญทองแดง
 
Mini marathon
รางวัลชนะเลิศ 40,000 บาท ถ้วยรางวัลและเหรียญทอง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   35,000 บาท ถ้วยรางวัลและเหรียญเงิน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   30,000 บาท ถ้วยรางวัลและเหรียญทองแดง
 
สมัครวิ่ง https://www.taodoi.com/event/3190 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 095-6654926, 094-8383829