ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เชียงรายใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy))