สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัด “เทศกาลชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Tea Festival 2014)” พร้อมการประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand International Conference on Tea 2014 (TITea2014) ซึ่งจะเป็นการรวมตัวทั้งภาควิชาการและภาคธุรกิจที่นำชาเผยแพร่ออกสู่ตลาด ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) มฟล. ดร. ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา เปิดเผยว่า มฟล. ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน ได้จัดตั้งสถาบันชา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับชาพร้อมเผยแพร่เพื่อพัฒนาวงการอุตสาหกรรมชาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต แปรรูป และการขาย รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมทั้งมีเป้าหมายในยกระดับมาตรฐานชาของไทย ให้ทั้งสร้างรายได้ให้มากขึ้นและทำผู้บริโภคเข้าถึงการบริโภคชาเพื่อสุขภาพได้อย่างแท้จริง “การประชุมวิชาการนั้นจะมีนักวิชาการและนักวิจัยจากประเทศผู้ผลิตและจำหน่ายชาชั้นนำของโลก เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เวียดนาม และไต้หวัน มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งเทคโนโลยีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและแปรรูป ส่วนทางด้านงาน “เทศกาลชา มฟล.” จะเป็นการรวมตัวของเจ้าของไร่ชา ผู้แปรรูปชา ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายชา ทั้งในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงแหล่งผลิตชาดีคุณภาพระดับส่งออกภายในงาน ทั้งนี้ “เทศกาลชา มฟล.” โดยหวังให้เป็นงานนี้ศูนย์รวมของการเจรจาธุรกิจชาของประเทศไทยอีกด้วย กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการออกบูธของบริษัทผู้ผลิตชาชั้นนำของประเทศ การชิมชาคุณภาพระดับพรีเมียมส่งออก สัมผัสชารางวัลเหรียญทองระดับโลก เลือกซื้อชาคุณภาพในราคาพิเศษจากผู้ผลิตชา ฯลฯ ” ดร. ปิยาภรณ์ กล่าว สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันชา มฟล. โทรศัพท์ 0-5391-6253 หรือที่ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. โทรศัพท์ 0-5391-7037