นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 3 “คารวะ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี” The 3rd ArtBridge ChiangRai Art Exhibition “TRIBUTE TO THAWAN DUCHANEE” ขัวศิลปะ เชียงราย ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 3 “คารวะ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ ArtBridge ChiangRai (ABCR) นิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการประจำปีของกองทุนศิลปินเชียงราย (ขัวศิลปะ) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในชื่องานว่า “คารวะ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี” เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ, ศิลปินชาวจังหวัดเชียงราย ที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที 3 กันยายน 2557 ศิลปินที่เข้าร่วมแสดงผลงาน จำนวนกว่า 250 คน มีงานหลากหลายเทคนิคทั้งงานจิตรกรรม ภาพถ่าย เครื่องปั้นดินเผา งานแกะสลัก เซรามิค ของศิลปินรุ่นเยาว์ รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ ต่างมาแสดงพลังความศรัทธา อาลัย แก่อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 -19.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 088-418 5431 www.facebook.com/artbridgechiangrai, artbridgechiangrai.cr@gmail.com