การจัดงานพ่อขุน เม็งรายมหาราช ประจำปี 2560 
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 10 วัน 10 คืน 
ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย 

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1805 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของชาวล้านนา และเพื่อเป็นการจัดหารายได้สนับสนุนงานสาธารณกุศลของจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ จัดให้มี
- พิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ วัดดอยงำเมือง 
- พิธีบวงสรวง 
- สืบชะตาทำบุญเมืองเชียงราย 
- พิธีไหว้สาพญามังราย 
- ขบวนแห่เครื่องสักการะ ของมวลชนทั้ง 18 อำเภอ 
- และพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2560 
กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

สำหรับกิจกรรมภายในงาน 
- จัดให้มีการแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ และการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย สถาบันการศึกษา มูลนิธิ และอำเภอ 18 อำเภอ 
- การออกร้านกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย 
- การแสดงและการประกวดร้องเพลงประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
- การประกวดร้องเพลงประเภทผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
- การประกวดร้องเพลงประเภทเด็กและเยาวชน 
- การประกวดธิดาดอย 
- การเดินแบบการกุศล หาเงินรายได้มอบให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย 
- การแสดงมหรสพ การละเล่นบันเทิงของภาคเอกชน 
- การออกร้านจำหน่ายสินค้าในราคาโรงงาน 
- และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
- การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ อำเภอ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ในการนำเสนอทางด้านพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ทั้งโครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และนิทรรศการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
- การจัดประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
- ห้างร้านค้าต่างๆ 
- สินค้าราคาถูก 
- สวนสนุกชุดใหญ่ 

คอนเสิร์ตนักร้องดัง
26 ม.ค. 60 พบกับ ปู พงสิทธิ์
27 ม.ค. 60 พบกับ FLAME
28 ม.ค. 60 พบกับ วงเก๋าซึม&ปู่จ๋าน ลองไมค์
29 ม.ค. 60 พบกับ คาราบาว
30 ม.ค. 60 พบกับ มหาหิงค์
31 ม.ค. 60 พบกับ ลาบานูน
1 ก.พ. 60 พบกับ COCKTAIL
2 ก.พ. 60 พบกับ เคลิ้ม
3 ก.พ. 60 พบกับ เบิ้ล ประทุมราช อาร์สยาม
4 ก.พ. 60 พบกับ ไม้ขีดไฟ