สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ดำเนินงานกิจกรรม การจัดนิทรรศการและการนันทนาการจากดอกไม้ ในเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พบกับ

  • นิทรรศการภาพถ่าย
  • วิทยากรบรรยายภาคทฤษฎีพร้อมทำการสาธิตการจัดดอกไม้ ( 5 - 6 แบบ ) 
  • การแข่งขันนักจัดตกแต่งดอกไม้ 
  • การสาธิตการจัดสวนดอกไม้ขนาด 2*3 ตร.ม. ( 1 แบบ )

นิทรรศการยังวางจัดแสดงอยู่ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561