จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาช่วง Low Season โดยมีวัตถุประสงค์                                           

๑ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงราย กลายเป็นจุดหมายการท่องเที่ยว (Chiang RaiDestination)
๒ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายให้สามารถมีฤดูการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
๓ เพื่อนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือก สู่กลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น
๔ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยาน “คนพันธุ์อึด ใจเกินร้อย ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์” ซึ่งเป็นการแข่งขันปั่นจักรยานขึ้นดอยพญาพิภักดิ์ อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พร้อมสักการะรอยพระบาท    ร.๙ และกิจกรรม CSR ชิงถ้วยรางวัลและเหรียญที่ระลึก พร้อมจัดกิจกรรม CSR ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการปิดตา-เปิดใจ สัมผัส เชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน (Chiang Rai Destination) 

 คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่