โปรแกรมการแข่งขันรอบแรก#ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 
รุ่นประชาชนหญิง 14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 ณ จังหวัดเชียงราย

#เจ้าภาพจัดการแข่งขัน: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย