ตารางคะแนนการแข่งขันวันแรก
#ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 รุ่นประชาชนหญิง และอายุไม่เกิน16ปี 14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 ณ จังหวัดเชียงราย