จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงานสืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดเชียงราย ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดเชียงราย) ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยภายในงานจะได้พบกับขบวนแห่ชาติพันธุ์ไทลื้อพร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมกว่า 10 ขบวน และการประกวดการแต่งกายเสื้อผ้าแบบชาติพันธุ์ไทลื้อ พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการ และการละเล่นอื่นๆ อีกมากมาย