ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มิติใหม่ของชาวเชียงราย พบกับ “CR BUS” รถบัสโดยสารประจำทาง 
เส้นทาง สนามบินแม่ฟ้าหลวง - สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่1 - สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2(ตะเคียนคู่) 
ค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย
เปิดใช้บริการต้นตุลาคม 2561 เวลา 06.00 -24.00 น. เป็นต้นไป

Attention please!
Chiangrai will launch the public bus called "CR Bus"
Route: Mae Fah Luang Chiangrai Airport - Bus Station 1 - Bus Station 2
Price: 20 THB throughout the way
Time: 06.00 a.m. - 12.00 p.m.
See you on this October 2018

ข้อมูลจาก CR bus