สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส จังหวัดเชียงรายคัพ (Chiangrai CUP for Chiangrai Game 2018) ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2561 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และส่งเสริม ให้ประชาชน ผู้มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ได้มีโอกาสเล่นกีฬาและใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติม