จังหวัดเชียงรายขอเชิญเที่ยวงาน “พ่อขุนเม็งรายมหาราช” ประจำปี 2562
ในระหว่างวันที่ 26 ม.ค.2562-4 ก.พ.2562 
ณ สนามบินเก่า (ฝูงบิน 416)

กิจกรรมภายในงาน 
ชมพิธีไหว้สาพญาเม็งราย และพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ การออกร้าน นิทรรศการของส่วนราชการอำเภอต่างๆ และการออกร้านของเล่ากาชาจังหวัดเชียงราย พร้อมชมการประกวด การแสดงบนเวที อาทิ การประกวดร้องเพลงของผู้บริหารสมาชิกท้องถิ่น การประกวดเพลงลูกทุ่งของเด็กและเยาวชน การประกวดเทพธิดาดอย และยังสมารถเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากโรงงาน ห้างร้านต่างๆ  และยังมีคอนเสิร์ต และสวนสุกชุดใหญ่อีกด้วย
 
ขอบคุณข่าว / ภาพ www.chiangraifocus.com