นิทรรศการ "Heart and Soul"หัวใจและจิตวิญญาณ
Abstract Art art exhibition
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2562


โดย 9 ศิลปินนามธรรม 9 อัตลักษณ์

  • สุจินตน์ สุริยะนภาฤกษ์ Sujin Suriyanaparoek
  • ณรงค์เดช สุดใจ Narongdech Sudjai
  • วรรธกร กาวินคำ Wattakorn kawinkham
  • เอกพงษ์ ใจบุญ Aekapong Jaibun
  • ดิเรก ปรีชาชน Direk Preechachon
  • ปัทมาภรณ์ อุณหนันทน์ Patthamaporn Unhanandana
  • ผูกพันธ์ ไชยรัตน์ Phookpan Chairat
  • ชาลินี กาวิลาวัน Chalinee Kawilawan
  • วัจนีย์ บุญเจ็น Vatjanee Boonjen

นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ขัวศิลปะเชียงราย
เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 น. -19.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ี่
088-418-5431
หรือ artbridge.cr@gmail.com

ขอบคุณข่าว / ภาพ  เชียงรายโฟกัสดอทคอม