คลิกลิ้งค์เว็บไซต์ที่นี่ 

ขอเชิญชวนผู้สนใจ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เรื่องการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02-214-0120 ต่อ 5203

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ

สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา