กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศ เรื่องการขอรับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมตามหลักสูตร ตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคฯ  กำหนดการรับ ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยกรมการท่องเที่ยวดำเนินการผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังนี้ 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดังรายละเอียด

1.ภาคกลาง สามารถยืนความจำนงขอเข้ารับการอบรมได้ที่

กรมการท่องเทียว ห้องโถง ชั้น 1 เลขที่ 154 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์ติดต่อ 02-219-4010 – 17 ต่อ 3302 – 3305

มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 เลขที่ 96 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เบอร์ติดต่อ 02-441-6000 ต่อ 2630

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถยืนความจำนงขอเข้ารับการอบรมได้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 เลขที่ 64 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 เบอร์ติดต่อ 042-211-040 ต่อ 1415 หรือ 081-261-1244

3.ภาคใต้ สามารถยืนความจำนงขอเข้ารับการอบรมได้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เลขที่ 21 ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 เบอร์ติดต่อ 085-080-8514 หรือ 081-370-3373

4.ภาคเหนือ สามารถยืนความจำนงขอเข้ารับการอบรมได้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์  เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 เบอร์ติดต่อ 053-885706 , 053-885-758 , 053-885-712

หรือ ยืนความจำนงขอเข้ารับการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่  https://goo.gl/forms/KhUHgxvbI0ugFqNI

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร