ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "ยะลามาราธอน"
ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่https://www.facebook.com/YalaMarathon/ 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครยะลา โทรศัพท์ 073 - 216738