สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

** ขอเชิญร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬา "นักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์" 
รุ่นอายุ 12, 15 และ 18 ปี
จำนวน 16 ชนิดกีฬา

** กำหนดการแข่งขัน **
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึง 14 สิงหาคม 2562
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ศูนย์กีฬาในร่ม ตลาดศิริกรณ์ โรงเรียนเม็งรายวิทยาคม และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

** กำหนดการพิธีเปิด ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

** กำหนดการพิธีปิด ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562
เวลา 13.00 น.