ขอเชิญชวนสมัครร่วมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2562  ได้ที่ http://cracharityrun.com/CRACharityRun/content/home

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5673 7094 และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ