ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ (ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562) โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 – 20 กันยายน 2562

เว็บไซต์ลงทะเบียนสำหรับนักท่องเที่ยว www.ชิมช้อปใช้.com
เปิดเริ่มลงทะเบียนวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 24.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคลังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย โทรศัพท์ 053 – 150176 – 7 , E-mail : cri@cgd.go.th