จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ บริษัท ทีละก้าว จำกัด และบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งสิงห์ อัลตราเทรล เชียงราย 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2562 ณ สิงห์ปาร์ค อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีเส้นทางวิ่ง 5 ระยะ ได้แก่ 20 กิโลเมตร, 38 กิโลเมตร, 66 กิโลเมตร,122 กิโลเมตร และ 230 กิโลเมตร โดยจะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย รวมถึงเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงสนใจและ ร่วมออกกำลังกายกันมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://teelakow.com/th/event/ultra-trail%C2%AE-chiangrai