ด้วยโรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล “Run to Give 2019” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 05.00 – 08.15 น. เพื่อเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้คนเชียงราย และประชาชนทุกเพศทุกวัยออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงรักษ์สุขภาพของจังหวัดเชียงราย รายได้หลักหักค่าใช้จ่ายทางโรงแรมจะมอบให้กับมูลนิธิเพื่อรอยยิ้ม ทั้งนี้ทางโรงแรมได้รับการยืนยันจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนประมาณ 1,500 คน

รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.teelakow.com/th/event/run-give-2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 085-694-2211 ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
ID Line: 3160hrteam
E-mail: Supassara.Lerdwararat@lemeridien.com