แอ่วดอยม่วนใจ๋ กับงานสีสันแห่งดอยตุง ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

ณ ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/DoiTungClub/

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ท่องเที่ยวและบริการ ดอยตุง โทรศัพท์ 0 5376 7015-7