เชิญชวนวิ่ง TOYOTA Live Alive Run Series 2019 Chiang Rai  ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามบินเก่า อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.toyota.co.th/livealive/run/detail/chiangrai/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โตโยต้าเชียงราย เลขที่ 99/2 หมูที่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053 – 798888