เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม BIGBLUE MAESALONG TRAIL 2019

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ดอยแม่สลอง  ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/pages/category/Community/Maesalong-Trail-MST-103435007043116/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  PAPA EVENT  โทรศัพท์ 0806266611