เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม MFU RUN 2019 วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/mfurun/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 0967653254