เชิญชวนเข้าร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล “ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล”  จังหวัดเชียงราย

ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สิงห์ปาร์ค อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม:

- เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม 2562
- สมัครออนไลน์ http://www.taodoi.com/event/67
- สมัครด้วยตนเอง ที่โรงพยาบาลแม่จัน และ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-771-300