เชิญชวนร่วม วิ่งเพื่อสุขภาพ Heart For C.V.K. 2019 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/Heartforcvk2019/

สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
ในวัน เวลาราชการ 08.00 - 16.00 น. โทร ศัพท์ 053-711320