กิจกรรมการปั่นจักรยาน น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ประจำปี 2562
“24 ปี เราไม่ลืมสมเด็จย่า” ปีที่ 119 วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับ   วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ในปีนี้เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย  จึงได้จัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ประจำปี 2562 “24ปี เราไม่ลืมสมเด็จย่า”    ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562 เส้นทาง สถานีขนส่งดอยตุง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ถึงพระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 13 กิโลเมตร

          วัตถุประสงค์

          - เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า

          - เพื่อสร้างกระแสการปั่นจักรยาน และกระตุ้นให้มีการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

          - เพื่อแสดงความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะของสมาชิกเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย

          - เพื่อมุ่งหวังให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งจักรยาน

ระยะทาง /จุดปล่อยตัว /เส้นชัย

          - ระยะทาง 13 กิโลเมตร

          - จุดปล่อยตัว สถานีขนส่งดอยตุง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

          - จุดเส้นชัย หน้าหอแห่งแรงบันดาลใจ พระตำหนักดอยตุง ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 

ค่าสมัครร่วมกิจกรรม 100 บาท เลขบัญชี 9222187014  นางสาวจิตติมา วงค์คำมูล ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาแม่จัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.taodoi.com/event/66/24-ปีเราไม่ลืมสมเด็จย่า

ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวจิตติมา วงค์คำมูล ID Line : Jittimajj