เทศบาลตำบลเวียงขอเชิญเที่ยวชม ช้อป ชิม ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ/การท่องเที่ยวตำบลเวียง

ในวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

ณ ลานซุ้มโขงสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ที่ 1 บ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทร. 053-650803