กิจกรรม The Singha Obstacle Trail 2019 episode 3

ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2019 ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด

สมัครได้ที่
https://sportsrepublicth.com/event/sotxii/?fbclid=IwAR34OAoPed3454Lw_AxOaQmVpkmmqXXzrHFjO9ojYhBk7wQbDNw4jm9z7uo

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/Singhaobstacleevents/