สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม พชอ.แม่จัน มินิมาราธอน ครั้งที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่จัน   

รายละเอียด

https://www.facebook.com/1982294105408937/photos/-ปุกาศ-ทางพชอแม่จัน-ขอเชิญชวนซื้อเสื้อ-พชอ-ตัวละ-200-บาท-เพื่อเป็นทุนจัดกิจกรรม-/2130921523879527/

และ สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน  


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน โทรศัพท์ 053 –771876