โรงเรียนเทิงวิทยาคม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เมืองเทิงมินิมาราธอน 2562

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย

 

รายละเอียด

https://www.facebook.com/เมืองเทิง-มินิมาราธอน-117815309610055/?__tn__=kCH-R&eid=ARCqzVTF-514SpS1ZFuDhJrO3rgfGCAKkQ4Te3ruE0qR6v4LKlFDqx-0WRwbK0Cf3BdiAAQRpGkPrD-l&hc_ref=ARR3NeyKu3Zipw47fF2HV3Q001fsZco5mIVT0gGiKCwJhDcns1jQzdyts_vevRIQCMc&__xts__[0]=68.ARDHCPllKYPLkqQHa4xs1gexGL043g_tL5BnBdVs5LtPqBdF5oNa8qfwAFjuc1N-6qp6eSIL9f8SR6KVTEvRLAZz2qgF5BfzC5JYkHpcXXTruxiFhayJzA_qxCbhcoBcfJXOxJgC8gHatdWkJ2E9sI7bOyIo4iHlIhxcQjNbA_gIbfBcx2G2AiG0aXIiUG4t1arMg37M_wMUop6-68oy50sC6FbnG_fNYCHGry07LtHQk0fKHcDlww0E6EwHN90VWtq63Mr-_vpKohzSDMwa6BV5oFfcG-Tus1H_EEp5zMed2cXeJILyUs-ZVD7ZJFrd3xvPG1HsItq7lDRRT5ATSAWUzWK9kHa2BzN4s1Ifo30EqMP2llW4ErZ9ru8Jasiat3NGvLbBwwkaw-5mRYnhefLWnnI_MaLXoLDA_kXvJTzyXX7gpSh_vmHz8Rf1O5ZhZLFhErkv_YNfLUkkU3i7nabm-yoYKs6aU8kSxIi-jNw3HCNmgJ9FZSkL11g


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 086 - 5867999