วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ขอเชิญร่วมงานมหาบุญจุลกฐินถิ่นไทลื้อ ครั้งที่ 12

ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 

--------------------------------------

วันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2562

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป    แขกผู้มีเกียรติเดินทางมายังบริเวณมณฑลพิธี

เวลา 15.00 น.          พิธีเปิดอาคารไตลื้อหัสดินไพชยนต์และพิธีเปิดนิทรรศการผ้าทอไทลื้ออุษาอาคเนย์

                             โดยคุณอรพินธ์ จิรชนานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอราวัณประกันภัย

                             คุณสุรพล สติมานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จำกัด 

                             และคณะกรรมการผู้บริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  จำกัด (มหาชน)

เวลา 16.30 น.          คุณจันทร์ทิพา  ภู่ตระกูล  ประธานมหาบุญจุลกฐินและคณะ ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต

                            จากแม่น้ำอิงมาถึงวัดท่าข้ามศรีดอนชัย  ถวายเครื่องอัฐบริขาร และเครื่องสักการะ

เวลา18.00 น.          พิธีเปิดข่วงวัฒนธรรม กาดไทลื้อ(ตลาดย้อนยุคชาวไทลื้อ) บริเวณศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ                                       

เวลา 19.00 น.        พิธีเก็บฝ้ายมงคล จะมีลำดับพิธีดังนี้   กล่าวคำอธิษฐานฝ้าย,พระสงฆ์ 9 รูป เมตตานำเก็บฝ้าย,
                                นางฝ้ายคำ, ประธานในพิธี และเปิดโรงทอ ตามลำดับ

เวลา 20.30 น.        พิธีตักบาตรพระอุปคุต

เวลา 21.00 น.        การสมโภชมหาบุญจุลกฐินถิ่นไทลื้อชมการแสดงทางวัฒนธรรม

เวลา 21.50 น.        พิธีสืบชาตา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงาน

 

วันอาทิตย์  ที่ 27 ตุลาคม 2562

เวลา 07.00 น.        แต่งดาองค์กฐิน

เวลา 08.30 น.        ขบวนแห่ผ้าจุลกฐินเคลื่อนจากที่ตั้งขบวนมาถึงวัดท่าข้ามศรีดอนชัย

เวลา 09.00 น.        ขบวนแห่ผ้าจุลกฐินเคลื่อนมาถึงหน้าประตูวัด เจ้าหน้าที่อัญเชิญผ้าจุลกฐิน

                           มอบให้ คุณจันทร์ทิพา  ภู่ตระกูล  ประธานในพิธี เข้าสู่อุโบสถพร้อมสายบุญต่างๆ

                           เพื่อประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน  พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี

เวลา 11.00 น.        ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา 11.30 น.        แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร

เวลา 12.30 น.        แขกผู้มีเกียรติเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                      

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระมหาอภิวรรณอภิวณฺโณ  จำปาวรรณ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าข้ามศรีดอนชัย         
      โทรศัพท์ 099 - 0807451

 

'