จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วม
"เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงราย"
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
รับสมัคร วันที่ 15-31 ตุลาคม 2562
โดยแบ่ง ออกเป็น 2 ระยะ คือ
1. Fun run 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท
2. Mini Marathon 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท
3. VIP วิ่งระยะใดก็ได้ ค่าสมัคร 1,000 บาท
รายได้จากเงินค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย

ช่องทางการรับสมัคร
1.สมัครผ่านเว็ปไซต์เต่าดอย www.taodoi.com
2.สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
3.สมัครเป็นหมู่คณะ ให้รวบรวมใบสมัครพร้อมเงิน เอกสาร จัดส่งให้เจ้าหน้าที่รับสมัคร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือส่งผ่านสำนักงานท้องถิ่นแต่ละอำเภอเพื่อรวบรวมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย โทร 053 150165 ต่อ 19
งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร 053 175333
ในวันและเวลาราชการ