ขอเชิญเที่ยวงานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบาน ครั้งที่ 29

ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น แสดงวัฒนธรรมชนเผ่า ประกวดธิดาชนเผ่า ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันกีฬาชนเผ่า การนำเสนออาหารพื้นเมืองขันโตกชาวดอย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.แม่สลองใน โทรศัพท์ 053-730322 ต่อ 109 (งานส่งเสริมการท่องเที่ยว) 105 (กองการศึกษาและวัฒนธรรมฯ)