อำเภอพญาเม็งราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลไม้ยา

ขอเชิญร่วมงาน “ดอกบัวตองบานที่ไม้ยา”
ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562
ณ บ้านห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

ภายในงาน มีการจัดกิจกรรม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
- มีกิจกรรม ปั่นชิลชิล พิชิตจุดชมวิวไม้ยา ครั้งที่ 2
- กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ท้าลมชมดอกบัวตอง

- ชมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน/ชนเผ่า 

- ชิมอาหารท้องถิ่น

- ช้อปสินค้า  OTOP   การออกร้านผลิตภัณฑ์จากชุมชน

- การประกวด  “ธิดาบัวตอง”

- การแข่งขัน “ไก่ต่อไกตั้ง”

- การประกวดพืชผลทางการเกษตร

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

- การแสดงดนตรีสด (โฟล์คซอง)

- ช้อปสินค้า  OTOP   การออกร้านผลิตภัณฑ์จากชุมชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลไม้ยา  โทรศัพท์ 053 – 672072 ต่อ 11