ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรม ABEC RUN วิ่งเพื่อการศึกษา กับเอี๊ยม วรรษพร และโรงเรียนบ้านสันกลาง จ.เชียงราย

ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านสันกลาง ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รายได้จากกิจกรรมนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและทุนการศึกษา?ให้กับเด็กนักเรียน

ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Bansanklang School ABEC

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนบ้านสันกลาง โทรศัพท์ 052 – 020400